Home
Järva Kattklubb inbjuder till
internationell 2-certifikatsutställning
Skogåshallen i Skogås
2010-11-13 - 2010-11-14
Begränsad till 240 katter/dag, bära själv utställning

JKK


DOMARE
Ad de Bruijn, Holland
Anne-Gro Edström, Island
Satu Hämäläinen, Finland
Dorte Kaae, Danmark
Robert Lubrano, Frankrike
Wendel Stoop, Schweiz
Eiwor Andersson, Sverige
Maud Olsen-Johansson, Sverige
Med reservation för ändringar


AVGIFTER
Anmälningsavgift per katt
Veteran/senior anmäld i annan klass
Avelsklass
Avelsklass ställd i annan klass
Uppfödarklass
Avgift för återbetalning/katt

 
Kat. I III IV
Kat. I II III IV
Kat. I II III IV
Kat. I II IV
Kat. I II IV
Kat. I III IV
Allround
Kat. II


 

300 SEK
150 SEK
150 SEK
Gratis
Gratis
40 SEK

ANNONSER
Endast rastrerade original till lotta@bangbulan.se 200SEK/sida (A5)

PRISER
mottages tacksamt, Elisabeth Raab Alvarson, alvarson-raab@telia.com eller 08-520 358 48

MONTERPLATSER
Kjell Hallgren 08-512 383 23 elller hallonstrands@gmail.com

ALLMÄN INFORMATION
Veterinärbesiktning/incheckning 07.00-08.30 Stamtavla/huskattbevis/under reg. intyg samt giltigt (enligt SVERAKs regler) vaccinationsintyg ska uppvisas.
www.sverak.se

ANMÄLNINGSTID
Från och med 2010-08-17 till och med 2010-09-17

Plusgiro 4411431-2
Utländska utställare:
IBAN SE27 9500 0099 6034 4411 4312
BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS
På inbetalningen ska kattens registreringsnummer samt ägarens namn och telefonnummer framgå.

Anmälningsblanketten skickas till den egna klubben som sedan skickar den till:
Lotta Falk
Almunge-Gränby Stavugnen 548
740 10 ALMUNGE

Om anmäld katt är under registrering ska ett intyg som styrker detta bifogas med anmälningsblanketten.

Alla JKK medlemmar skickar sina anmälningar direkt till: Lotta Falk

Anmälan anses komplett då blankett och betalning inkommit till JKK. Platserna kommer att fördelas per kategori.

ÄNDRINGAR
Ändringar meddelas till Lotta Falk, lotta@bangbulan.se

ASSISTENTER
Kontakta Arne Grundberg, infracats@telia.com
En assistent/domare ersätts med 300 SEK/dag samt mat och dryck.

Priser/kokarder är avgiftsfria
Öppet för pubrik 10.00-17.00 Utställningen stänger senast 19.00
FIFes och SVERAKs stadgar och regler gäller

LOGI
Hotellcentralen 08-508 28 508
Kom ihåg att upplysa om att du har katt med dig.

UPPLYSNINGAR
Var vänlig ring ej mellan 21.00-10.00
Elisabeth Raab Alvarson
alvarson-raab@telia.com 08-520 358 48
Lotta Falk
lotta@bangbulan.se 0174-252 51

ÖVRIGT
Cafeteria finns i lokalen.
Eventuella ändringar, vägbeskrivning samt domarfördelning kommer att finnas på www.jarva.nu
Se även utställningsreglerna § 1.10 b

SVERAK    FIFe

Home