Home

Vem ska ha vad?

Här är en lista på "vem som ska ha vad" i klubben.


Utställningssekreterare

Angelike Lindmark
Älvuddsvägen 1
148 91 Ösmo
Tele 08-710 66 64
E-mail angelike@jarva.nu

Din utställningsanmälan ska alltid skickas via vår utställningssekreterare.

Om du av någon anledning skickar din anmälan direkt till arrangerande klubb måste du meddela sekreteraren detta. Alla SVERAKs blanketter, med den senaste uppdateringen, finns att hämta på SVERAKs hemsida. Har du inte tillgång till internet kan du rekvirera följande blanketter från vår sekreterare.

- Utställningsanmälan
- Registreringsanmälan
- Parningskontrakt
- Ansökan om stamnamn
- Köpeavtal
- Fodervärdsavtal
- Tingningsavtal
- Ansökan om dubblettstamtavla
- Registreringsanmälan för importerad katt
- Transferansökan
Skicka ett frankerat svarskuvert och uppge vilka blanketter du önskar.
Du får gärna göra egna kopior.

Fullmakt Här kan du ladda ner formulär för utställningsanmälan.

Fullmakt Här kan du ladda ner en fullmakt för att kunna skicka dina utställningsanmälningar via e-mail.

Fullmakt Nybörjarguide om hur man anmäler sin katt till en utställning och hur en kattutställning går till.


Avelssekreterare

Eva Setterwall
Bontestavägen 13
163 45 Spånga
Tele 073-650 33 56
E-mail eva@jarva.nu

När du ska registrera en kull kattungar och rekvirera stamtavlor från SVERAK ska du fylla i en blankett som heter Registreringsanmälan. Den ska alltid skickas i två stycken lika original via avelssekreteraren för underskrift och vidarebefordran till SVERAK. Tillsammans med Registreringsanmälan ska kopia på inbetalningskvitto av stamtavleavgiften bifogas! Stamtavleavgiften ska alltså betalas i förskott till SVERAK. Om du undrar över något eller vill ha en registreringsanmälan är du välkommen att ringa.

Fullmakt Registrering - kull ej äldre än 3 månader
350 kr per katt
För SVERAK-diplomerad uppfödare gäller
Fullmakt Registrering - kull ej äldre än 3 månader
250 kr per katt
Fullmakt Registrering - kull äldre än 3 månader
700 kr per katt

 

Tänk på att...
Tillstånd krävs för den som

♦ håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder
♦ föder upp tre eller fler kullar per år
♦ upplåter tre eller fler katter per år
♦ säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
♦ säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning
♦ förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter
♦ yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar katter, eller har yrkesmässig kattuppfödning.

Ansökan om tillstånd görs hos Jordbruksverket


Webmaster

Susanne Johansson
Granitvägen 17 B
135 46 Tyresö
Tele 08- 742 84 36 / 073-610 14 14
E-mail webmaster@jarva.nu

Kattungar till salu
Bifoga
♦ Eventuellt stamnamn
♦ Födelsedatum
♦ EMS-kod & kön för resp. kattunge
♦ Telefonnummer
♦ Ditt namn
♦ e-mail
♦ URL-adress
♦ Ev. foto på kullen

Uppfödare
Bifoga
♦ Stamnamn
♦ Ditt namn
♦ Telefonnummer
♦ e-mail
♦ URL-adress

Avelshanar
Bifoga
♦ Kattens namn
♦ Födelsedatum
♦ EMS-kod
♦ Kattens föräldrar
♦ Telefonnummer
♦ Ditt namn
♦ e-mail
♦ URL-adress
♦ Ev. foto på din katt
♦ Ev. övrig info.

Utställningsresultat/Titel
Bifoga
♦ Kattens namn
♦ EMS-kod
♦ Resultat/Titel
♦ Arrangerande kattklubb
♦ Plats/ort, datum
♦ Ägare
♦ Ev. foto på din katt

All övrig information och fotografier som du vill ha publicerade på hemsidan.


Home