Uppfödning

Har du några frågor om avel och uppfödning så kontakta gärna vår avelssekreterare

Eva Setterwall
Bontestavägen 13
163 45 Spånga
Tel: 073-650 33 56
E-mail: eva@jarva.nu

Registrering av kattkull

När du ska stambokföra en kull kattungar och rekvirera stamtavlor från SVERAK ska du fylla i en blankett som heter 1001 – Stambokföring av kattkull som du hittar när du loggat in på Mina Sidor eller digitalt direkt från Mina Sidor.

Den ska alltid skickas i två stycken lika original via avelssekreteraren för underskrift och vidarebefordran till SVERAK. Tillsammans med Stambokföringsanmälansanmälan ska kopia på inbetalningskvitto av stamtavleavgiften bifogas! Det går även bra att maila kopior av dokument och betalning.

Stamtavleavgiften ska alltså betalas i förskott till SVERAK om du använder blankett. Om du stambokför digitalt så betalar du när du kommer till det steget i hanteringen. Om du undrar över något eller vill ha en registreringsanmälan är du välkommen att ringa eller maila till vår avelssekreterare.

 • Registrering – kull ej äldre än 3 månader – 350 kr per katt
 • Registrering – kull äldre än 3 månader – 700 kr per katt
  För SVERAK-diplomerad/certifierad uppfödare gäller
 • Registrering – kull ej äldre än 3 månader – 250 kr per katt

Tänk på att…
Tillstånd krävs för den som

 • Håller tio eller fler katter äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna katter eller håller katter på foder
 • Föder upp tre eller fler kullar per år
 • Upplåter tre eller fler katter per år
 • Säljer katter från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • Säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning
 • Förvarar eller utfodrar fyra eller fler katter
 • Yrkesmässigt håller, upplåter, säljer, förvarar eller utfodrar katter, eller har yrkesmässig kattuppfödning.

Ansökan om tillstånd görs hos Jordbruksverket

Vad är avel och uppfödning

Uppfödning/uppfödare
Vad är en uppfödning och vem är en uppfödare? Ja, rent krasst i lagens mening så är det alla som föder upp kattungar, oavsett om din katt smiter ut och parar sig, eller om det är den nogsamt planlagda parningen mellan två raskatter.

Skillnaden mellan en raskatt och en huskatt är att raskatten är stambokförd och registrerad i ett godkänt förbund, t. ex SVERAK. Utan detta är katten att betrakta som en huskatt oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.

Uppfödare och ansvaret som medföljer gäller oavsett om man tar en kull eller många. Det gäller att vara väl förberedd och utbildad.

Vad säger lagen
All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.
Alla kattägare ska även känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av katt.

Djurskyddslagen
Alla kattägare måste följa de lagar som gäller för djurhållning generellt. Andra paragrafen i djurskyddslagen lyder: ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”

Utöver djurskyddslagen finns

Djurskyddsförordningen
Den slår bl.a fast att ”Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden.” Den hänvisar även till Jordbruksverkets föreskrifter.

Jordbruksverkets föreskrifter
Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av katt.

Det är exempelvis inte tillåtet att använda en katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

SVERAK-uppfödare
Som SVERAK-uppfödare åtar man sig inte bara att följa reglerna ovan, utan även ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen.Man får självfallet inte avla på katter vars avkomma ej tillåter registrering i stamboken, dvs huskatter.

Det krävs inte bara kunskaper i kattens skötsel, utan även genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs stadgar och regler.

Regler för uppfödning och stambokföring, dessa är översatta från världsförbundet FIFes ”Breeding and Registration Rules”.

De reglerar bland annat tillvägagångssätt och krav för registrering av kull, avelsgodkännande, hon- och hankattägarens ansvar, omvårdnad, levnadsmiljö och överlåtelse av katt.

Diplomering (gäller bara redan diplomerade)
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring både för uppfödaren och för dig som ska köpa en katt. Diplomeringen innebär att uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

Certifiering

Att köpa katt av en SVERAK-uppfödare ska vara en trygg affär för alla inblandade

Att vara certifierad uppfödare skickar viktiga signalvärden till kattungeköpare om att du har kompetens och står för en ansvarshetskänsla

Certifierad uppfödare får använda förbundets logga på sin hemsida för att visa sin nivå av kunskap och erfarenhet

Som certifierad uppfödare har du rabatt på stamtavleavgiften

Som certifierad uppfödare får du möjlighet att uppgradera kattungepaketet när du beställer från vår samarbetspartner Royal Canin.

Som certifierad uppfödare får du möjlighet att uppgradera kattungepaketet när du beställer från vår samarbetspartner Agria.

Här kan du läsa mer om hur du kan certifiera dig

Slutligen
Att vara SVERAK uppfödare handlar inte om att reproducera katter. Målsättningen är att föda fram rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Detta gäller både hankattsägare som honkattsägare som använder sin katt i avel.