Välkommen till Järva kattklubb

– klubben med klös i

Järva kattklubb, en klubb ansluten till SVERAK

Järva kattklubb är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, som i sin tur anslutet till Féderation International Féline d’Europé, FIFe. Även de flesta övriga europeiska länder är ansutna till FIFe.

SVERAK sköter stambokföring, utställningsdatum och ”servar” samtliga klubbar och deras medlemmar. På årsmötet som avhålls under mars månad varje år deltar de flesta klubbar med sina delegater.

Järva kattklubb har som ett av sina mål att arbeta för god katthållning, vad gäller både registrerade och icke registrerade katter. Du är alltså välkommen som medlem även om du inte avser att ställa ut eller tänker hålla på med raskattavel.

Medlemskap i Järva kattklubb

Medlem i Järva kattklubb blir du efter godkännande av styrelsen. Medlemsavgiften, som bestäms på årsmötet, betalas in på klubbens plusgiro 4411431-2. Medlemskap löper per kalenderår.

Om du tidigare varit medlem i en SVERAK-ansluten klubb bör du meddela oss detta. Enligt SVERAKs stadgar ska den nya klubben göra en förfrågan hos den tidigare, att man har reglerat sina ekonomiska mellanhavanden med densamma.

Medlemmars förmåner

Som medlem i Järva kattklubb är du ansluten till Sverak/Fife.

Som klubbmedlem får du:

Klubbmöten, medlemsmöten, föreläsningar mm anordnas vid ett antal tillfällen. Inbjudan finns på hemsidan eller skickas separat.

Du kan annonsera på vår hemsida om du har uppfödning och/eller kattungar till salu.

Du har rätt att skicka in motioner till klubbens årsmöte om du vill förändra något i klubben, SVERAK eller FIFe. Årsmötet avhålles i början av året och kallelse finns på hemsidan eller skickas ut separat.

Medlemmars skyldigheter

Som medlem i Järva kattklubb är du skyldig att följa klubbens stadgar, SVERAKs och FIFes stadgar och Sveriges lag.

Avelsärenden

Om du vill para din stambokförda katt är det vissa krav som måste uppfyllas.

Både hon- och hankatten måste ha veterinärintyg för navelbråcksfrihet.
Hankatten måste ha intyg på att bägge testiklarna är normala och är normalt belägna och detta ska intygas av veterinär.
Katten ska vara ID-märkt (fr o m 10 månaders ålder).

Hur parningsavgiften erlägges gör han- och honkattägaren upp själva. För att inga missförstånd skall uppstå, rekommenderar vi att ett sk ”Parningskontrakt” upprättas. SVERAK har rekommendationer för vad ett sådant ska innehålla.

Stamnamnsansökan

För att ansöka om stamnamn gör du på följande sätt:

Sätt in 1 500 kronor på SVERAKs bankgiro 630-2962.
Tag en kopia på kvittot och sänd detta tillsammans stamnamnsansökningblanketten (finns på SVERAKs hemsida) som du ifylld skickar med minst 3 namnförslag till Eva Settervall (se ovan).
Din ansökan skickas sedan vidare till FIFe, och du får det namn som du angivit om det inte redan är upptaget.

Avelsärenden

Om du importerar en katt från annat land eller köper en katt som är registrerad i något annat förbund än FIFe måste katten överflyttas till SVERAK .